Výstavba

Výstavba 2G/3G/LTE

Zajišťujeme kompletní výstavbu základnových stanic pro mobilní bezdrátové sítě.

 • Akviziční a inženýrská činnost
 • Dodávky a instalace ocelových konstrukcí
 • Instalace a oživení technologie 2G/3G/LTE
 • Instalace a oživení podpůrných technologií (zdroje, MW spoje)
 • Měření
 • Zpracování dokumentace

Výstavba MW spojů

Zajišťujeme veškeré činnosti související s realizací MW skoku a to jak v bez-licencovaném tak i v licencovaném pásmu.

 • Zajištění veškerých administrativních a procesních podkladů
 • Akviziční činnost
 • Instalace MW technologie
 • Oživení a závěrečné měření
 • Zpracování dokumentace
 • Servis a údržba

Výstavba optických sítí

Najdeme pro Vás optimální technické řešení a zajistíme realizaci na klíč a to včetně případné dodávky a instalace návazné aktivní technologie.

 • Projekční a akviziční činnost
 • Výstavba optické infrastruktury
 • Instalace a zprovoznění technologie
 • Zřízení zákaznických přípojek
 • Servis a údržba

Instalace, oživování a měření technologií

Zajišťujeme komplexní instalaci/deinstalaci technologie, včetně veškerých změn jako je upgrade či rekonfigurace technologie. Vyškolené instalační týmy disponují veškerým potřebným technickým vybavením a měřícími přístroji, které jsou potřebné pro testování, nastavení a oživování telekomunikačních technologií.

 • Bezdrátové sítě WiFi
 • Radiové přístupové technologie 2G/3G/LTE
 • Mikrovlnné spoje
 • Přenosové systémy SDH, DWDM
 • Technologie přístupových sítí xDSL, FTTx
 • Datové sítě IP (aktivní prvky)
 • Koncová uživatelská zařízení (CPE)