Inženýrská a projekční činnost

V rámci inženýrské a projekční činnosti zajišťujeme kompletní podporu projektu a to od akvizičního procesu až po vypracování dokumentace skutečného provedení.

  • Akviziční proces
  • Vypracování případové studie
  • Vypracování prováděcí dokumentace
  • Zajištění všech potřebných povolení
  • Vypracování požadovaných revizí a certifikátů
  • Komplexní vypracování projektové dokumentace