Partneři

Společnost HiTES CE je dlouhodobým obchodním partnerem řady předních výrobců a dodavatelů technologií, hardware a software. Tato partnerství se snažíme kontinuálně rozvíjet do nových oblastí v souladu s nejmodernějšími technologickými trendy.

Díky úzké spolupráci s našimi hlavními dodavateli jsme schopni poskytovat našim zákazníkům kvalitativně lepší, flexibilnější a ekonomicky výhodnější řešení, která jsou v souladu s požadavky na současný i budoucí rozvoj jejich infrastruktury.

Hlavní partneři