Privátní 5G sítě

Souběžně s budováním veřejných mobilních sítí 5. generace (5G) se stále více pozornosti také začíná obracet k privátním 5G sítím pro průmyslové využití (Průmysl 4.0). Tyto sítě dokáží přinést do průmyslových odvětví jako je výroba, logistika, doprava apod. unikátní komunikační vlastnosti a funkce, které není možné zabezpečit prostřednictvím pevných ani WLAN sítí. Privátní 5G sítě jsou nezávislé na veřejných mobilních sítích a lze v nich provozovat pouze autorizovaná koncová zařízení.

Hlavními výhodami těchto sítí jsou zejména:

 • vysoká přenosová rychlost v řádech Gbit/s

 • velmi nízká latence (zpoždění signálu) v řádu jednotek ms

 • ekonomicky efektivní pokrytí větších průmyslových areálů

 • vysoká bezpečnost

 • spolehlivost

 • fungování v licencovaném frekvenčním pásmu

Možnosti využití jsou velmi široké, zpravidla největší přínos mohou tyto sítě představovat pro průmyslové areály s vysokou mírou automatizace výroby a logistiky. Jako nadstavbové funkce je možné zmínit automatické manipulace s materiálem, různé typy video analýz, přesné určování polohy, řízení a monitorování výroby a další.

V České republice může podnik/firma, která se rozhodne implementovat a provozovat na svém pozemku (nebo pronajatém pozemku se souhlasem jeho majitele) při dodržení stanovených podmínek privátní 5G síť, požádat o příslušný kmitočtový příděl v pásmu 3,4-3,8 GHz jednoho z „Povinných operátorů“, kteří jsou na základě výsledků aukce 5G kmitočtů držiteli závazku poskytnout žadateli takovýto pronájem. „Povinnými operátory“ jsou O2 a CentroNet, obě společnosti již zveřejnily své nediskriminační a regulované nabídky.

Společnost HiTES CE nabízí komplexní služby v oblasti analýzy, návrhu specifického technického řešení, implementace a servisu privátní 5G sítě ve vaší firmě. Za účasti expertů z oblastí core, IP a radiových sítí vytvoříme pro vás nabídku optimalizovanou na podmínky využívání 5G sítě v prostorách vaší organizace s důrazem na ekonomickou a provozní výhodnost.

Naše nabídka zahrnuje:

 • Analýzu - seznámení se se specifickými technickými, komunikačními a bezpečnostními požadavky organizace včetně prohlídky firemního campusu

 • Návrh technického řešení a umístění core network a dohledového systému (u klienta/u poskytovatele) - tzv. PoC (Proof of concept)

 • Návrh radiového pokrytí campusu včetně podpory při získání potřebného kmitočtového přídělu od zvoleného operátora a podpory získání individuálního oprávnění od ČTU, dohled nad dodržením technických podmínek (zejména zamezení rušení)

 • Vypracování cenové nabídky (CAPEX, OPEX)

 • Instalaci, oživení, zprovoznění a nastavení privátní 5G sítě na klíč

 • Dodávku a implementaci zajímavých aplikací (analytické zpracování video signálů, přesné určování polohy ve vnitřních prostorách a další)

 • Provozní servisní podporu a poradenství