Vzdělávací projekty

V rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II, reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 bude probíhat odborný rozvoj zaměstnanců společnosti HiTES CE s.r.o.

 

Název vzdělávací aktivity:      MOC 20740 – Windows Server 2016 – nasazení a správa

Cíl vzdělávací aktivity:            Úspěšně proškolit zaměstnance v dané oblasti.

Termín vzdělávací aktivity:    od 31.7.2017 do 22.9.2017

Místo konání:                         Školící středisko fy. AutoCont CZ a.s., Ostrava

Počet účastníků:                    3 zaměstnanci

Číslo dohody s ÚP ČR:            PVA-MN-51/2017

 

Název vzdělávací aktivity:      MOC 20741 – Windows Server 2016 – sítě

Cíl vzdělávací aktivity:            Úspěšně proškolit zaměstnance v dané oblasti.

Termín vzdělávací aktivity:    od 21.8.2017 do 23.10.2017

Místo konání:                         Školící středisko fy. AutoCont CZ a.s., Ostrava

Počet účastníků:                    3 zaměstnanci

Číslo dohody s ÚP ČR:            PVA-MN-64/2017

 

Název vzdělávací aktivity:      MOC 20742 – Windows Server 2016 – Active Directory

Cíl vzdělávací aktivity:            Úspěšně proškolit zaměstnance v dané oblasti.

Termín vzdělávací aktivity:    od 4.9.2017 do 13.11.2017

Místo konání:                         Školící středisko fy. AutoCont CZ a.s., Ostrava

Počet účastníků:                    3 zaměstnanci

Číslo dohody s ÚP ČR:            PVA-MN-65/2017

 

 

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II

reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 je spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu (85%) v rámci Operačního programu Zaměstnanost a z prostředků státního rozpočtu České republiky (15%).