Certifikáty

Společnost HiTES CE je držitelem certifikátů pro oblasti Systému environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005, Systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN EN ISO 45001:2018, Systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2009 a Systému managementu informační bezpečnosti ČSN EN ISO/IEC 27001:2014.