Oblast Telekomunikační služby a sítě

Významné zakázky společnosti HiTes CE v oblasti telekomunikačních sítí a služeb

Dodávka a instalace agregačních routerů a SDH systémů

Roll Out Management projektu SIGFOX (IoT)
Výstavba základnových stanic SIGFOX
Instalace rDSL technologie
Instalace a oživení sběrných modulů a čidel
Instalace systémů DSLAM
Výstavba LTE infrastruktury
Výstavba FTTA/PTTA

Výstavba RAN infrastruktury

Výstavba UMTS

Produktová podpora služby Managed WiFi pro zákazníky služeb OneNet

Konfigurace přenosových sítí
Logistické a skladovací služby
Výstavba optické metropolitní sítě Olomouc
Poskytování projektových specialistů
Implementace technického řešení pro zákazníky služeb ProfiNet

Servisní podpora pro MW radia pro T-Mobile CZ

Swap 2G radiové sítě

Výstavba a konfigurace datových agregačních uzlů PTN

Expertní podpora pro dohledové systémy Lucent Technologies pro zákazníky v ČR

Výstavba a konfigurace přenosové sítě SDH/DWDM
Výstavba a konfigurace vysokokapacitní MW sítě
Servisní podpora vysokokapacitní MW sítě
Výstavba xDSL infrastruktury
Výstavba páteřní IP sítě
Helpdesk: +420 242 418 331

Kontaktní formulář