Hlasová řešení

Hlasová komunikace představuje i dnes, v době intenzivní elektronické výměny informací, důležitý komunikační nástroj, zajišťujcí spojení Vaší organizace s okolním světem, i jednotlivých zaměstanců mezi sebou.

Moderní hlasová řešení ovšem často vyžadují splnění náročných integračních požadavků mezi jednotlivými komunikačními prostředky (pevné telefony, IP telefony, mobilní telefony, DECT, softphony,...) a informačními systémy, obsahujícími údaje o komunikačních partnerech.

Výběr vhodného hardwaru, softwaru a příslušenství je proto důležitým parametrem pro zvýšení efektivity činnosti každé organizace a současně zajištění brzké návratnosti vložené investice.

Zkušenosti a znalosti pracovníků společnosti HiTES CE v oblasti řešení pro hlasovou komunikaci jsou zárukou návrhu optimálního řešení pro Vaší organizaci. Zvolené řešení naimplementujeme vlastními odbornými pracovníky, kteří následně zajišťují záruční i pozáruční servisní péči.

Pro naše klienty v dané oblasti nabízíme následující rozsah produktů:

  • Pobočkové telefonní ústředny (digitální, IP)
  • Systémy obsluhy hovorů (call centrum)
  • Záznamová zařízení
  • Audiokonferenční zařízení
  • SW produkty

Naše komplexní služby zahrnují:

  • analýzu potřeb klienta včetně včetně zohlednění stávajícího řešení a připravenosti infrastruktury v místě implementace
  • návrh řešení s ohledem na potřeby a specifické požadavky zákazníka
  • případné úpravy / výstavbu rozvaděčů a rozvodů
  • instalaci komunikačního systému a veškerého příslušenství včetně jeho konfigurace specialistou vyškoleným výrobcem systému
  • následnou servisní a poradenskou péči